ลำปางมาราธอน 2563
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

ณ บริเวณ ถนนดวงรัตน์ จังหวัดลำปาง

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว

ผลิตผลในท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน

ต้อนรับนักวิ่งทุกท่านด้วยมิตรภาพ  ความรัก  ความอบอุ่น  และความปลอดภัย

ด้วยงานวิ่งที่พร้อมจะยกระดับมาตรฐานมาราธอนไทยสู่มาราธอนโลก

ลำปางมาราธอน 2563
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

ณ บริเวณ ถนนดวงรัตน์ จังหวัดลำปาง

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว

ผลิตผลในท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน

ต้อนรับนักวิ่งทุกท่านด้วยมิตรภาพ  ความรัก  ความอบอุ่น  และความปลอดภัย

ด้วยงานวิ่งที่พร้อมจะยกระดับมาตรฐานมาราธอนไทยสู่มาราธอนโลก